Selektivni mutizem – Prekinimo tišino

Selektivni mutizem je anksiozna motnja, zaradi katere otrok zunaj varnega domačega okolja oz. v manj znanih socialnih situacijah ne govori. Otrok lahko komunicira s kimanjem in kazanjem, lahko pa sploh ne. Lahko govori samo z vrstniki, odraslimi ali nikomer. Starši so velikokrat zmedeni, saj otrok doma normalno govori in je celo zelo klepetav. V šoli in vrtcu pa poročajo, da ne vzpostavlja očesnega stika, se drži zase, se redko druži z vrstniki, noče sodelovati in podobno. Vzrok za to vedenje je strah. Selektivni mutizem je fobija, ki se jo da s pravilnimi strategijami relativno hitro rešiti.

Izšel je prvi in edini priročnik za pomoč otrokom s selektivnim mutizmom v Sloveniji PREKINIMO TIŠINO.

Tudi jaz imam sina s selektivnim mutizmom, vendar sem ob reševanju te motnje naletela na pomanjkanje literature in strokovnjakov v Sloveniji, zato sem se bila primorana povezati s strokovnjaki iz ZDA in Anglije.

Sem psihologinja, zaključujem integrativno psihoterapijo, izobraževala sem se tudi iz vedenjsko kognitivne terapije, mediacije, čuječnosti in hipnoze. Več kot 15 let pa delam z otroki in mladostniki v okviru vrtca, šole in zasebne prakse.

Svoja znanja, izkušnje pri delu z mojim sinom in še drugimi otroki s selektivnim mutizmom sem strnila v priročnik za vzgojitelje, učitelje, starše in terapevte.

Pomagajmo tem otrokom, da si bodo tudi zunaj varnega domačega okolja upali biti to, kar so.