PRIČARAJ NASMEH in PRIČARAJ ŠE VEČ NASMEHOV

Slikanici sta interaktivni, ki ju otroci tresejo, zibajo, vanju pihajo, celo pesmico zapojejo in tako pomagajo otrokom ter jim pričarajo nasmeh. Otroci se s pomočjo slikanic učijo o prijaznosti in sočutju.
  Slikanici spodbujata tudi govorno in slušno razumevanje, sledenje navodilom, koordinacijo oko roka.
Nova slikanica PRIČARAJ ŠE VEČ NASMEHOV pa je prilagojena tudi za dislektike.
Namenjeni sta otrokom od 2. do 5. leta starosti, zagotovo pa bosta pritegnili tudi starejše otroke in bosta zanimivi bralcem začetnikom.