Pomagaj gusarju Niku in Pomagaj Niku in Ani

NORO! Knjiga Pomagaj gusarju Niku je bila razprodana že drugič.
Na voljo 3. ponatis.
Zdaj je na voljo nova knjiga, nadaljevanje knjige Pomagaj gusarju Niku. V knjigi Pomagaj Niku in Ani, bo bralec pomagal glavnima junakoma, ki sta šla s šolo na zimski tabor.  Nik in Ana se se bosta srečala z različnimi dilemami in morala se bosta odločati, kako jih bosta rešila. Naj pomagata sošolcu? Naj vztrajata ali prosita za pomoč? Naj tvegata? Odločati se je včasih zelo težko in zato bosta pri tem potrebovala pomoč.
Gre za interaktivni knjigi, v katerih otrok aktivno sodeluje in se odloča v imenu glavnega junaka Nika (v novi knjigi tudi Ane). Knjigi sta namenjeni otrokom od 4. do 8. leta starosti, v njej pa so združene štiri zgodbe (v novi knjigi šest zgodb). Katero zgodbo starš bere, je odvisno od odločitev, ki jih poslušalec (otrok) sprejema. Skozi branje te knjige otrok spoznava, da se stvari v življenju ne dogajajo naključno, ampak je prav on tisti, ki jih ustvarja s svojimi odločitvami. Otrok ni samo pasiven poslušalec, ampak aktivno pomaga glavnemu junaku pri sprejemanju vsakodnevnih odločitev. Ob tem spoznava, da nekatere odločitve pripeljejo do boljših rezultatov in hkrati boljšega počutja, druge pa do slabših rezultatov in posledično slabšega počutja.

Namen knjige je, da otrok postane pozoren na to, kakšne odločitve sprejema čez dan, hkrati pa spodbuja starše, da se z njim pogovarjajo o njegovi aktivni vlogi pri ustvarjanju vsakdana. Samozavest in zaupanje vase je zelo težko razvijati samo s pohvalami, nujno potreben je občutek kontrole nad svojim življenjem. Prav tega spodbuja glavni junak, ki poslušalca aktivno vključi v odločanje. Če imamo kontrolo nad tem, kar se nam dogaja, se počutimo varne in samozavestne, imamo občutek moči in zaupanja vase, hkrati pa se poveča tudi notranja motivacija. Verjetno bo otrok ob prvem branju sprejemal samo »dobre« odločitve, zato bo prebiral zgodbo na način, kjer se glavnemu junaku dogajajo le dobre stvari. Pozneje ga bodo zanimale tudi druge zgodbe, zato bo knjigo prebiral večkrat in glavnega junaka postavljal v različne situacije.