O knjigi

Pomagaj gusarju Niku najti pravo pot je interaktivna slikanica, s pomočjo katere se otrok uči o odgovornosti, sodelovanju, prijaznosti, potrpežljivosti, sprejemanju odločitev in izražanju čustev.
 
Zakaj je ta slikanica tako posebna?
Otroci se odločajo v imenu Nika in s svojimi odločitvami ustvarjajo zgodbo ter spoznavajo, kakšne posledice imajo njihove odločitve. Tako se učijo o pomembnosti svojih odločitev ter o tem, da so sami tisti, ki ustvarjajo svoj vsakdan in tudi svoje življenje. Primerna je tudi za punce, saj gre za zgodbo o bratcu in sestri, ki se srečujeta z vsakodnevnimi težavami. Pritegne tudi otroke, ki ne marajo preveč branja in knjig ali pa imajo težave z usmerjanjem pozornosti.

Knjiga, kjer se bralec odloča v imenu glavnega junaka in ustvarja potek zgodbe.

Knjiga je namenjena otrokom od 4. do 8. leta starosti, v njej pa so združene štiri zgodbe. Katero zgodbo starš bere, je odvisno od odločitev, ki jih poslušalec (otrok) sprejema. Skozi branje te knjige otrok spoznava, da se stvari v življenju ne dogajajo naključno, ampak je prav on tisti, ki jih ustvarja s svojimi odločitvami. Otrok ni samo pasiven poslušalec, ampak aktivno pomaga glavnemu junaku pri sprejemanju vsakodnevnih odločitev. Ob tem spoznava, da nekatere odločitve pripeljejo do boljših rezultatov in hkrati boljšega počutja, druge pa do slabših rezultatov in posledično slabšega počutja.

Namen knjige je, da otrok postane pozoren na to, kakšne odločitve sprejema čez dan, hkrati pa spodbuja starše, da se z njim pogovarjajo o njegovi aktivni vlogi pri ustvarjanju vsakdana. Samozavest in zaupanje vase je zelo težko razvijati samo s pohvalami, nujno potreben je občutek kontrole nad svojim življenjem. Prav tega spodbuja glavni junak, ki poslušalca aktivno vključi v odločanje. Če imamo kontrolo nad tem, kar se nam dogaja, se počutimo varne in samozavestne, imamo občutek moči in zaupanja vase, hkrati pa se poveča tudi notranja motivacija. Verjetno bo otrok ob prvem branju sprejemal samo »dobre« odločitve, zato bo prebiral zgodbo na način, kjer se glavnemu junaku dogajajo le dobre stvari. Pozneje ga bodo zanimale tudi druge zgodbe, zato bo knjigo prebiral večkrat in glavnega junaka postavljal v različne situacije.